VEUC 2020 Stretnutie 1 [Slovak] – Život v podpore evanjelia, žiariť ako svetlá a držať sa slova života

in 

VEUC 2020 Stretnutie 1 [Slovak] – Život v podpore evanjelia, žiariť ako svetlá a držať sa slova života

Toto je prvé stretnutie z virtuálnej európskej univerzitnej konferencie na jar v roku 2020 na tému Kresťanský život v Liste Filipanom s bratom Tomom Goetzom.

Osnovy a videá v iných jazykoch

“That which we have seen and heard we report also to you that you also may have fellowship with us, and indeed our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ.”

-1 John 1:3

United Kingdom University Work is a registered charity in England and Wales (#1175012).

Contact us

conference@unistudents.eu

483 Green Lanes,
London, N13 4BY

Updates