VEUC 2020 Sesja 1 [Polish] – Żyć, uczestnicząc w szerzeniu ewangelii, świecić jak światła i przedkładać słowo

in 

VEUC 2020 Sesja 1 [Polish] – Żyć, uczestnicząc w szerzeniu ewangelii, świecić jak światła i przedkładać słowo

To jest spotkanie pierwsze z Europejskiej wiosennej konferencji Studenckiej online, której tytuł brzmiał: Życie chrześcijańskie w Liście do Filipian. Przemawiał br. Tom Goetz.

Plany i nagrania wideo w innych językach

“That which we have seen and heard we report also to you that you also may have fellowship with us, and indeed our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ.”

-1 John 1:3

United Kingdom University Work is a registered charity in England and Wales (#1175012).

Contact us

events@unistudents.eu

483 Green Lanes,
London, N13 4BY

Updates